• Farmakom mb
  • mlekara šabac
  • PIK 7.juli Debrc
  • fas
  • Livnica Požega
  • Fabrika akumulatora Sombor
  • Rudnici i topionica Zajača Loznica
  • Rudnici suva ruda Raška
  • Rudnik Lece
  • Retail Group Šabac
IFC pomaže srpskom Koncernu Farmakom da proširi poslovanje i otvori nova radna mesta
 
Вторник, 18. Октября 2011.


Ova transakcija je jedna od najvećih ove godine u jugoistočnoj Evropi, a pomoćiće Farmakomu, vodećoj kompaniji u sektoru poljoprivrede, proizvodnje i rudarstva, da restruktuira svoj bilans stanja i obezbedi rast poslovanja. Osim finansiranja, IFC će pomoći Farmakomu da sprovede poboljšanja u strukturi korporativnog upravljanja.“Činjenica da smo postali klijenti IFC-a je veliko priznanje za našu kompaniju,” rekao je Miroslav Bogićević, vlasnik i direktor Koncerna Farmakom MB. “To je potvrda da imamo solidnu strukturu i da smo dobro pozicionirani.”Svetska finansijska kriza imala je dubok negativan uticaj na Srbiju i veći deo jugoistočne Evrope. IFC se fokusira na pružanje pomoći za ekonomski oporavak regiona, imajući u vidu veću integraciju kroz kombinovanje investicija i savetodavnog rada.“IFC podržava vodeće kompanije iz privatnog sektora u jugoistočnoj Evropi, kao što je Farmakom, da unaprede svoje poslovanje u pripremi za integraciju na tržištu Evropske unije,” rekao je Gi Elena, direktor u IFC-u za proizvodnju, poljoprivredu i usluge, za područje Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike.
Osim kredita od 40 miliona evra, IFC je pomogao Farmakomu da obezbedi finansiranje od drugih zajmodavaca. Erste Bank Austrija angažovala je 30 miliona evra u okviru IFC-ovog programa sindiciranja, dok je preostali deo mobilisanih sredstava obezbeđen kroz paralelne kredite od Komercijalne banke (35 miliona evra), Banca Intesa (10 miliona evra) i Čačanske banke (5 miliona evra).

Srbija je postala članica IFC-a 2000. godine. Investicioni portfolio IFC-a u Srbiji je 31. avgusta 2011. godine, iznosio je 384 miliona dolara. Ogranak IFC-a koji se bavi savetodavnim uslugama aktivno radi i na poboljšanju investicione klime u zemlji, povećanju pristupa izvorima finansiranja, kao i na privlačenju učešća privatnog sektora u izgradnji infrastrukturnih projekata.


O Međunarodnoj finansijskoj korporaciji

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupacije Svetske banke, je najveća globalna razvojna institucija usredsređena na privatni sektor. Mi pomažemo zemljama u razvoju da ostvare održiv rast tako što investiramo i pružamo savetodavne usluge kompanijama i vladama i mobilizujemo kapital na međunarodnom finansijskom tržištu. U fiskalnoj 2011. godini, za vreme svetske ekonomske krize, smo postigli rekordne rezultate, investirali gotovo 19 milijardi dolara i tako podržali naše klijente da otvore nova radna mesta, unaprede zaštitu životne sredine i pomognu svoje lokalne zajednice. Za dodatne informacije idite na www.ifc.org.

O Farmakomu

Da saznate više idite na www.farmakommb.com

Ostanite u vezi
www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex